Trening

zrozumieć podbiegi

Zrozumieć podbiegi

by

Zawsze jak opisuję różne typy treningów pada pytanie, a co z podbiegami? Interwały VO2max, bieg progowy, regeneracyjny, drugi zakres. A gdzie podbiegi? To czas…